Hovudutstillingar 2014

Astri Eidseth Rygh med ny hovudutstilling

Utstillingsdato: 03.08.2014

Søndag 3. august opnar ei ny hovudutstilling i kufjøset med måleri av Astri Eidseth Rygh. Ho har også laga ein installasjon i tunet.

Eidseth Rygh seier ho lenge har vore fasinert av naturen sine innslag av det kunsten nemner som abstrakt. I dyreriket er det nok å la seg inspirere av når det gjeld både mønster, flekkar, udefinerte former og fargekombinasjonar. Det er nettopp denne innfallsvinkelen Eidseth Rygh har brukt til utstillinga i Bakketunet. Grafiske innslag frå dyreriket som har  naturleg tilknyting til  utstillingsromet, er brukte som utgangspunkt. Bileta i fjøset har fått titlar som refererer til namn på kyr vi har kjent.

Installasjonen i tunet refererer til den ein gong livsnødvendige hesa i bondekulturen.
I  hennar versjon er konstruksjonen utan praktisk funksjon, og for høvet blå som i
”blott til lyst”.

I kammerset denne søndagen har keramikar Rolf Vatn salsutstilling av sine særprega koppar, fat og vasar, som han har arbeidd fram denne sommaren. 

 

 

Les meir

Øystein Tømmerås opnar ny hovudutstilling

Utstillingsdato: 06.07.2014

Årets hjørundfjordstipendiat Øystein Tømmerås har den siste tida budd i Kunstnarbustaden i Bakketunet på Bjørke. Der har han henta inspirasjon og arbeidd med nye verk fram mot utstillinga som opnar søndag 6. juli. Utstillinga er eit resultat av fleire reiser gjennom ulike landskap, og er sett saman av små gjenkjennelege element frå populærkulturen og visuelle augneblinkar som er blitt sett saman til ein heilskap. Resultatet blir å sjå mellom grove tømmerveggar i kufjøset i Bakketunet.

Øystein Tømmerås bur og arbeider i Oslo, men er oppvaksen i Trondheim. Kjenneteikna for Øystein Tømmerås er at han arbeider i eit figurativt formspråk og har ei leikande tilærming til montasjeteknikken. Med utgangspunkt i fotografiske førelegg komponerer Tømmerås interiør og landskap, blanda med bilete frå minnet. I utstillinga i Bakketunet set han saman dei nye verka som er produsert under opphaldet i Hjørundfjorden, med tidlegare verk, og skaper ny historie i Sunnmøres eldste gardstun. Tømmerås er kjøpt inn av Astrup Fearnley museet for moderne kunst, Trondheim kommune og Det norske oljeselskap. Han har hatt fleire utstillingar på Galleri Haaken, og har mellom anna hatt seperatutstilling på Stenersenmuseet i Oslo. Og han har motteke fleire arbeid- og utstillingsstipend frå blant anna Norsk Kulturråd.

På utstillingsopninga kan publikum få møte to unge kvinner som nyleg har teke mastergraden sin i Design og arkitektur og Kunstfag ved Kunsthøgskolen i Oslo. Voldajenta Maria Bjørlykke arbeider med arkitektur og småskaladesign, og har i masteroppgåva si arbeidd med romlege situasjonar i ein kunstnarbustad. Monica Flakk Nordang tek med seg si rykande ferske masteroppgåve der ho har brukt stein som innfalsvinkel, og gjestar i tunet får eit godt innblikk i kva som rører seg i norsk samtid, frå ein nyutdanna kunstnar som er oppvaksen i Hjørundfjorden.

Årets stipendutstilling blir opna med ein minikonsert av Elias Jung frå Lofoten. I Bakketunet vil publikum få høyre han framføre stemningsfull nordnorsk americana i akustisk drakt.  

Fakta om Hjørundfjordstipendet:

Øystein Tømmerås er den tredje ut i rekka av stipendmottakarar for Hjørundfjordstipendet. Arbeidstipendet og opphaldet på Bjørke skal leggje grunnlaget for eit arbeid som blir presentert i Bakketunet. Stipendet er på 20 000 kroner der Ørsta kommune og Galleri Bjørk er bidragsytarar.

Desse har fått stipendet tidlegare:
2012 Marthe Aune Eriksen
2013 Annegjerd Rustand 

Utstillingsopninga er kl. 13:00 

Vi har enkel servering av middag og kaffimat. 

Les meir om Tømmerås her: www.tommeraas.com

Les meir

Inger K. Giskeødegård opnar sesongen

Utstillingsdato: 25.05.2014

Søndag kl. 13 er det klart for den femte sommarsesongen i Bakketunet. Hovudutstillar Inger K. Giskeødegård opnar sesongen med ein serie måleri og teikningar som har fått tittelen Norsk kulturlandskap? På opningsdagen er glasblåsar Cornelia Skuggen på plass i kammerset med skjør glaskunst. Under opninga får publikum låne øyre til nasjonalromantisk operasong framført av operasongar Karen Rosenberg Olsen. 

Inger K. Giskeødegård er kjend som ein dyktig teiknar, og har i mange år vore avisteiknar i Sunnmørsposten. I måleria hennar står difor teikninga sentralt, og ho arbeider med blandingsteknikkar der både akvarell, akryl og oljemåling blir nytta. Til utstillinga i Bakketunet har Giskeødegård arbeidd med ein serie nye måleri som har fått tittelen Norsk kulturlandskap? Serien tek opp aktuelle spørsmål kring norsk landbruk. Giskeødegård har dei siste 14 åra arbeidd med motivet husdyr i kulturlandskap, og den beitande kua har etter kvart vorte eit kjennemerke i arbeida hennar. Utstillinga finn passande nok stad i den tidlegare kufjøset i Bakkegarden.

Glasblåsaren Cornelia Skuggen er først ut i rekka av spandande handverkarar som stiller ut i kammerset i Bakketunet i år. Ho driv Celsius Glass Studio, som held til på Devoldfabrikken i Langevåg. Det er mellom anna arbeid frå serien Temari vi får sjå i kammerset denne søndagen. I arbeida hennar ser ein tydelege impulsar frå Japan, der ho òg har budd i to år.

Under utstillingsopninga får gjestene høyre den klingande røysta til sopran og operasongar Karen Rosenberg Olsen. Med gjenklangen frå fjella som einaste lydforsterkar framfører ho eit romantisk operarepertoar inspirert av naturen. 

Les meir