hovudutstilling
haust
ksjafksadjf
historier om kjærleik
haust

Hjørundfjordstrikk

Hjørundfjordstrikk er eit nytt strikkemerke som ønsker å ivareta og fornye norsk strikkekultur og -tradisjon der hovudmålet er å skape nytt strikkedesign som har rot og inspirasjon frå området Hjørundfjorden.  Gjennom Hjørundfjordstrikk ønsker vi å formidle historier og kulturarv frå nettopp Hjørundfjorden, og… Les meir

Kurs i plantefarging

Sauen går enno i Hjørundfjordfjella og gjer ein fantastisk jobb som både beitepussar og ull- og kjøtprodusent. Kunnskapar rundt ull- og kjøtproduksjon heng ved oss enno, og framleis er det dei som kan kunsten med plantefarging der ein nyttar naturlege fargestoff. Når Hjørundfjordstrikk… Les meir

Opplev Bakketunet 2020

Vi er så glade for at retningslinjene i høve korona-smitterestruksjonane, gir oss muligheit til å halde ope tunet også i 2020. Utstillingane går som planlagt der det blir ei gruppeutstilling med tidlegare utstillarar.  Dessverre er Indiefjord avlyst, men vi håper på å få… Les meir

Sesongopning og markering av 10 års drift

I ei rik historie plasserer vi oss i eit år der vi kan markere 10 års drift av tunet. Sesongen opnar søndag 28. juni, og med det kan vi avsløre at temaet for 2020 er Nostalgia!  Til markeringa har vi invitert tidlegare utstillarar… Les meir

Produktpakkar haust / vinter 2019

Vi ønsker gjestar i Bakketunet velkomen til gards med desse fine og unike tilboda for haust og vinter 2019.  Grupper kan bestille pakkar etter ønske og behov. Men ver tidleg ute, mange av dagane er allereie booka.        Pakke 1 Kjelår… Les meir

Champagne og gravøl

Når Bakketunet på Bjørke har sin siste opne søndag i år, er det også siste opne dag der middelaldertunet er tilhøyrande i Ørsta kommune.  Det blir markert med champagne og gravøl.     Søndag kan dei besøkande få med seg utstillinga Frå Hjørundfjord… Les meir

Haust i tunet

Hausten med dei nydelege fargane står for dør, og på den gamle garden er dette tida for innhausting av frukt, grønnsaker og korn som tradisjonelt skulle lagrast til vinteren. I Bakketunet haustar vi av det hagen har å gi og inviterer til ope… Les meir

Siste helg med utstillinga Menneske og natur

I sommaren har dei freda bygningane i Bakketunet blitt brukt til å vise utstillinga Menneske og natur. Ei utstilling som viser kunst og handverk frå samtida og er med på å belyse nokre sider av eit stort tema. Trådane bakover i tid er… Les meir

Maleverkstad for barn

Med temaet menneske og natur som inspirasjon inviterer Marita Bett Aakre til kunstnerisk maleverkstad for barn førstkomande søndag. På verkstaden vil barna få leike seg med ulike teknikkar og fargar med inspirasjon frå utstillinga Menneske og natur, som er å sjå i tunet… Les meir

Kunstnarmøte med Dag Bratbergsengen

Det handlar om menneske og natur under årets sommarseong i Bakketunet. Fem utstillarar med sine unike arbeid har funne vegen til kvar sine rom og bygningar i det ærverdige gardstunet inst i Hjørundfjorden. Komande søndag kan besøkande møte keramiker Dag Bratbergsengen, som har… Les meir

Arkiv