Bakketunet som kulisser

Treng laget ditt eller du sjølv kulisser til eit spesielt høve? I månadane juni og august har ikkje Bakketunet program, og vi vil difor gi andre aktørar høve til å skape her aktivitet. Det kan både vere arrangement som er ope for publikum og for lukka lag.