Styrtregn og covid19

...er dårlige kombinasjonar i tunet.

Styrtregn og kaldt veir er meldingane for helga.

Vi er redd for at vi ikkje klarer å oppretthalde reglane rundt smittevern viss mange kjem og vil opphalde seg i dei små husa, utan muligheit til å sitje ute.

Derfor har vi beslutta å halde stengt og gi ungdommen ei etterlengta frihelg.

Vi satsar på betre veir neste helg, 29. - 30. august.