Tor Arne Moen med film

Søndag 5. august opna vi ei ny hovudutstilling med maleri og grafikk av den anerkjende kunstnaren Tor Arne Moen frå Notodden. Han var sjølv tilstade under opninga. Han gav uttrykk for at han hadde hatt nokre fine dagar på Bjørke. Opphaldet gav dessutan inspirasjon til ein liten film som du kan sjå her: 

http://www.youtube.com/watch?v=F2fiIXr-4Dc