Visning for kunstlaga

Fredag 29. august inviterer vi kunstlaga i distriktet til ei eiga visning i tunet i tidsrommet frå kl. 12 til 19. Deltaking krev påmelding.